Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    0  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถทัวร์ โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ"ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 4) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ดู : 25) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) (ดู : 29) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 29) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 26) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 26) 1 ต.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 21) 28 ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด (ดู : 17) 28 ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ (ดู : 19) 26 ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงเมกะโฟน (โทรโข่ง) (ดู : 16) 26 ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) (ดู : 17) 26 ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ (โพเดี้ยม) (ดู : 18) 26 ส.ค. 2562
ซื้อตู้ล๊อกเกอร์เหล็กเตี้ย 6 ประตู (ดู : 18) 26 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายร่วมใจพัฒนา (ตอนที่2) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 19) 19 ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คล.สายพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 17) 16 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบคลองท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 19) 15 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายท่าใต้ กม.ที่ 0+125.00 หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 18) 14 ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเกาะด้ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 18) 14 ส.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตการปกครองฯ (ดู : 16) 13 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนสายท่าเล-แหลมขาม (บริเวณทางเข้าถนนสายท่าใต้) หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 19) 8 ส.ค. 2562
ซ่อมแซมทางลาดสะพานขึ้นท่าเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 18) 31 ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 18) 24 ก.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 19) 10 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 18) 8 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 20) 4 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม) นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 20) 30 พ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 19) 29 พ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 26) 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 92) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 23) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 23) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 24) 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 22) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) (ดู : 22) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) (ดู : 24) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 21) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2561 (ดู : 23) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 15 รายการ (ดู : 23) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บางขนุน หมู่ที่ 4 (ดู : 23) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม หมู่ที่ 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) (ดู : 25) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ดู : 25) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (ดู : 24) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 24) 11 ก.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายท่าเล-แหลมขาม หมู่ที่ 1-3 (ดู : 23) 3 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟส่องทางบริเวณคลองลุ จำนวน 4 ต้น (ดู : 25) 20 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต. (ห้องเก็บของ) หมู่ที่ 1 (ดู : 25) 16 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 23) 15 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 25) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 22) 8 ส.ค. 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ดู : 24) 6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์รายปี (ดู : 23) 23 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมทุ่นเทียบเรือท่าหิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง (ดู : 25) 3 ก.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 24) 16 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ดู : 26) 3 พ.ย. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 26) 10 ต.ค. 2560
สรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู : 24) 4 ก.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ายาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 24) 19 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs