Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    0  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายก อบต.คลองประสงค์
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
ประมวลภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคลองประสงค์สมานฉันท์เกมส์ครั้งที่8 วันที่30 เมษายน 2562 ณ. สนามกีฬาบ้านาทราย หมู่ที่1 ต.คลองประสงค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
 
หน่วยแพทย์ พอ.สว.ลงพื้นที่ตำบลคลองประสงค์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  (ดู : 23)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.คลองประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 19)
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 19)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 20)
ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.คลองประสงค์ รายละเอียดตามประกาศข้างต้น. และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ (ดู : 28)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ดู : 16)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดฯ) (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพาน คสล.คลองแหลมสน หมู่ที่ 2 บ้านคลองประสงค์ (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายเตาถ่าน ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายศาลาแดง (ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านบางขนุน (ดู : 16)
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 45)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ (ดู : 22)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559 (ดู : 20)
  หนังสือราชกาาร สถ.
  กระดานสนทนา  
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs