Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    >>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ยินดีต้อนรับ <<< >>>แจ้งสำหรับบุคคลที่มาติดต่อราชการ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ให้ผ่านจุดคัดกรองพร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง<<<  
  เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
  บทบาทหน้าที่
  เทศกาลสำคัญ
  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  สาล์นนายก
  คำแถลงนโยบาย
  ประกาศเจตจำนง
  แผนงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารงานบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติ
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
  รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  บริการประชาชน
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  สถิติการเข้ารับบริการ
  facebook อบต.คลองประสงค์
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสวัสดิการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้วยพลัง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 9 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 กันยายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

        วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร. กล้า สมตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง  ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร" ในทุกมิติ (มิติศาสนา มิติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติประเพณีวัฒนธรรม)  โดยมี สิบเอกกฤตฐภูมินต์ ผิวดี รองปลัด อบต.คลองประสงค์  นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน ส่วนราชการ  ให้การต้อนรับและร่วมถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
286 ม.1 บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-680-455 โทรสาร : 075-680-455
Copyright © 2019. www.klongprasong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs