ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
เรื่อง การใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารแนบ :

ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานฯ   คู่มือ