ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต