ภาพกิจกรรม
 

โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ได้จัดกิจกรรม
“ปลูกข้าววันแม่”
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ แปลงนาสาธิต ทำนา ๑ ไร่ ๑ แสน หมู่ที่ 1 บ้าน เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ โดยมี นายสิริธร จุลชู ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีและท่านประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายก อบต.คลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมงานหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองกระบี่ ผู้นำชุมชน โรงแรมในเครือเซนทรารา กระบี่ นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.คลองประสงค์ และชาวตำบลคลองประสงค์

เอกสารแนบ :

01
01  

02
02  

03
03  

04
04  

05
05  

06
06  

07
07