ภาพกิจกรรม
 

หน่วยแพทย์ พอ.สว.ลงพื้นที่ตำบลคลองประสงค์

วันนี้ 8 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์ พอ.สว.ลงพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านคลองกำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

พอ.สว.
พอ.สว.  

พอ.สว.2
พอ.สว.2  

พอ.สว.3
พอ.สว.3  

พอ.สว.4
พอ.สว.4  

พอ.สว.5
พอ.สว.5