ภาพกิจกรรม
 

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00น. องค์การมบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ร่วมพิธีวางพวงมาลา  

ร่วมพิธีวางพวงมาลา2
ร่วมพิธีวางพวงมาลา2  

ร่วมพิธีวางพวงมาลา3
ร่วมพิธีวางพวงมาลา3  

ร่วมพิธีวางพวงมาลา4
ร่วมพิธีวางพวงมาลา4