ภาพกิจกรรม
 

วันรักต้นไม้ประจำชาติ 2559

วันนี้ เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนตำบลคลองประสงค์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2559 ณ บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559
วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559  

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2
วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2  

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 3
วันรักต้นไม้แห่งชาติ 3  

วันรักต้นไม้แห่งชาติ 4
วันรักต้นไม้แห่งชาติ 4