ภาพกิจกรรม
 

โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

โครงการปลูกข้าววันแม่
โครงการปลูกข้าววันแม่  

โครงการปลูกข้าววันแม่2
โครงการปลูกข้าววันแม่2  

โครงการปลูกข้าววันแม่3
โครงการปลูกข้าววันแม่3  

โครงการปลูกข้าววันแม่4
โครงการปลูกข้าววันแม่4  

โครงการปลูกข้าววันแม่5
โครงการปลูกข้าววันแม่5  

โครงการปลูกข้าววันแม่6
โครงการปลูกข้าววันแม่6  

โครงการปลูกข้าววันแม่7
โครงการปลูกข้าววันแม่7