ภาพกิจกรรม
 

รางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น ของอำเภอเมืองกระบี่ ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ อบต.คลองประสงค์ ที่เข้ารับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น ของอำเภอเมืองกระบี่ ประจำปี 2559

เอกสารแนบ :

รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น
รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น  

รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น 2
รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น 2  

รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น 3
รับรางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น 3