ภาพกิจกรรม
 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

14 มิ.ย.2559 เวลา 08.30 น.อบต.คลองประสงค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559 ซึ่งลงพื้นที่ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.  

รอรับการตรวจประเมินฯ
รอรับการตรวจประเมินฯ  

รับการประเมิน
รับการประเมิน