ภาพกิจกรรม
 

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

อบต.คลองประสงค์ได้จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โดยร่วมกับประชาชนในตำบลคลองประสงค์ปลูกต้นไม้ จำนวน 900 ต้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เอกสารแนบ :

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน  

ร่วมปลูกต้นไม้
ร่วมปลูกต้นไม้  

ปลูกต้นไม้ภายในตำบลคลองประสงค์
ปลูกต้นไม้ภายในตำบลคลองประสงค์