ภาพกิจกรรม
 

โครงการปลูกป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559

อบต.คลองประสงค์ จัดโครงการปลูกป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

โครงการปลูกป่าบกและป่ายชายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ฯ
โครงการปลูกป่าบกและป่ายชายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ฯ  

มอบพันธุ์ไม้
มอบพันธุ์ไม้  

ผู้มาร่วมโครงการฯ
ผู้มาร่วมโครงการฯ  

พิธีการ
พิธีการ