ภาพกิจกรรม
 

กิจกรรมอบรมเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท รุ่นที่ ๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่ ได้กล่าวเปิดการอบรม และนายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์กล่าวรายงาน

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2