ภาพกิจกรรม
 

กระบี่ฮาลาลฟู้ด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานกระบี่ฮาลาลฟู้ด ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเเภอเมืองกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ มาเเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ของ อบต.คลองประสงค์

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2  

3
3  

4
4