ภาพกิจกรรม
 

มอบผ้าห่ม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ :

มอบผ้าห่ม
มอบผ้าห่ม  

มอบผ้าห่ม
มอบผ้าห่ม