ภาพกิจกรรม
 

วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2  

3
3