Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
กระดานข่าว
  [2018-01-02] Okpilllsbest Justignirl (อ่าน 15178)
  [2017-12-24]  (อ่าน 16891)
  [2017-06-09] เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล (อ่าน 36401)
  [2016-03-21] ประกาศ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 51536)
Post || Home
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!