Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองสวัสดิการสังคม
     
  นางพรพิศ  มีมะแม  
 

นางพรพิศ มีมะแม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
     
  -ว่าง-  
 

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 
     
  -ว่าง-  
 

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
     
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!