Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ได้แก่

  • เขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหางยาวที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น จากนั้นต้องขึ้นบันไดไปชมถ้ำ ภายในมีหินงอกหินย้อย และเคยพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากมาย อยู่ในบริเวณ นี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็น โครงกระดูกของกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งแต่ล้มตายลง เนื่องจากเกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
  • กระชังปลา
  • หาดทรายปนเลน มีการจับหอย ปู ปลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
  • กลุ่มเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เช่น การทำนาด้วยปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
  • โฮมสเตย์ มีการบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหารท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน การควบคุมคุณภาพของการให้บริการจะใช้การวางกฎระเบียบการเข้าพักของนักท่องเที่ยวและการประชุมร่วมกันของสมาชิกทุกๆเดือน
  • กิจกรรมกลุ่ม OTOP ได้แก่
    • กลุ่มเรือหัวโทงจำลอง กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อน ที่นิยมใช้เรือหัวโทงทำประมงหาเลี้ยงชีพและใช้ในการเดินทาง ปัจจุบันอาชีพนี้เริ่มน้อยลง เพราะการใช้งานลดลง เรือหัวโทงแบบดั่งเดิมเริ่มจะหาย ชาวบ้านเลยรวมกลุ่มกันเพื่อทำเรือหัวโทงจำลองขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว "เกาะกลาง" จะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเรือหัวโทง และทดลองประกอบชิ้นส่วนและโครงสร้างของเรือหัวโทงด้วยตนเอง โดยเรือหัวโทงจำลองจากเกาะกลาง ได้พัฒนาเป็นสินค้า OTOP ระดับ4 ดาว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดด้วย
    • กลุ่มผ้าปาเต๊ะ ตั้งอยู่ ม.2 บ้านคลองประสงค์ ซึ่งศูนย์ผ้าปาเต๊ะแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน ซึ่งได้แนวคิด และวิธีการทำผ้าปาเต๊ะมาจากจังหวัดปัตตานี แต่วิธีการทำผ้าปาเต๊ะของที่นี่นั้นก็จะเป็นรูปแบบที่เฉพาะตัวผสมผสานศิลปะเข้าด้วยกันระหว่างการทำผ้าปาเต๊ะของชาวมาเลย์ กับวิธีการทำผ้าบาติก ดังนั้นเมื่อผ้าเสร็จออกมาจึงมีลวดลายของผ้า และสีสันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!