Welcome to klongprasong.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2560หน่วยแพทย์ พอ.สว.ลงพื้นที่ตำบลคลองประสงค์พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชพิธีไว้อาลัย
วันรักต้นไม้ประจำชาติ 2559โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2559รางวัล อบต.ผู้สนับสนุนดีเด่น ของอำเภอเมืองกระบี่ ประจำปี 2559การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินโครงการปลูกป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์
กิจกรรมอบรมเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทกระบี่ฮาลาลฟู้ดมอบผ้าห่มวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2017-11-16] (อ่าน 28)
 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [2017-11-03] (อ่าน 33)
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [2017-10-10] (อ่าน 33)
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [2017-09-29] (อ่าน 48)
 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2017-09-28] (อ่าน 39)
 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) [2017-09-15] (อ่าน 44)
 สารนายก อบต.คลองประสงค์ เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ฯ [2017-09-06] (อ่าน 45)
 ประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต. [2017-09-05] (อ่าน 48)
 ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน [2017-09-05] (อ่าน 40)
 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [2017-09-04] (อ่าน 42)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-01-02] Okpilllsbest Justignirl (อ่าน 5770)
  [2017-12-24]  (อ่าน 11682)
  [2017-06-09] เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล (อ่าน 35438)
  [2016-03-21] ประกาศ อบต.คลองประสงค์ (อ่าน 45930)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 [2017-09-04] ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (อ่าน 56)
 [2016-05-24] Test (อ่าน 225)
Post | View All  
 
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์
โทร. 075-680-455
 
 
Top!
Top!